This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ

Оваа веб-локација, лоцирана на https://elenaluka.com или која било од нашите поврзани страници, вклучувајќи мобилни и/или интернет апликации или „апликации“ (колективно, „Сајт“), е обезбедена од Елена Лука ДООЕЛ – Скопје („ние, ” „нашите“ или „нас“) на лицето кое пристапува на оваа страница („ти“, „ваш“).

  1. Вие се согласувате со овие услови користејќи ја оваа страница

Вашиот пристап и користење на оваа страница е предмет на следните Услови за користење и сите важечки закони и прописи. Со пристап и користење на страницата, вие без ограничување ги прифаќате овие Услови за користење. Можеме, во секое време и без најава, да ги измениме овие Услови за користење со нивно ревидирање на страницата. Вашето континуирано користење на страницата претставува ваше прифаќање на какви било такви ревизии. Затоа треба периодично да ја посетувате оваа страница за да ги прегледате тековните Услови за користење. Не можете да ги менувате овие Услови за користење. Само овие Услови за користење можат да бидат изменети од нас. Доколку не се согласувате и ги прифаќате без ограничување овие Услови за користење, мора да ја прекинете вашата употреба и веднаш да излезете од страницата.

  1. Дозволена употреба на страницата; Престанок

Информациите и материјалите на оваа страница се дадени за општи информативни цели. Можете да ја користите оваа страница исклучиво со цел да научите и/или да купувате на е-продавницата на Елена Лука. Не смеете да користите, репродуцирате или дистрибуирате текст, графика, преземања, алатки или која било друга содржина на оваа страница за која било друга цел. Оваа страница не е наменета за деца.

Се согласувате дека можеме, без причина или претходна најава, и без одговорност кон вас или која било трета страна, веднаш да го прекинеме вашето членство во е-продавницата на Елена Лука, секоја промоција или награда поврзана со вашето членство и/или адреса на е-пошта, пристап до вашето членство страница, пристап/учество во какви било посебни маркетинг групи, пристап или учество во какви било промоции или натпревари или пристап до која било од нашите страници за социјално вмрежување, во согласност со овие Услови за користење. Секоја сомнителна измама, навредлива или незаконска активност што може да биде основа за престанок на вашето членство може да биде упатена до соодветните органи за спроведување на законот.

Причината за таквото раскинување вклучува, но не ограничувајќи се на, (а) прекршување или прекршување на Условите за користење или други инкорпорирани договори, (б) барања од органите за спроведување на законот или други владини агенции, (в) барање од вас (само -иницирани бришења од членството), (г) материјална измена на страницата (или кој било дел од неа), (д) ​​технички или безбедносни прашања или проблеми, (ѓ) ангажирање од вас во измамнички или незаконски активности и/или (е) не причина воопшто.

Престанокот на вашето членство на Елена Лука вклучува (а) отстранување на пристапот до сите понуди и функции на страницата, (б) бришење на вашата лозинка и сите поврзани информации, датотеки и содржини поврзани со вашето членство и (в) забрана за понатамошно користење на вашето членство. Понатаму, вие се согласувате дека сите раскинувања поради причина ќе бидат направени по дискреција на Елена Лука и дека Елена Лука нема да биде одговорна кон вас или која било трета страна за какво било прекинување на вашето членство, поврзана адреса на е-пошта или пристап до вашето членство.

Можете да го раскинете вашето членство, овој Договор и вашето право да го користите вашето членство во секое време и од која било причина или без причина, со контактирање на нас на: eshop (at) elenaluka.mk

  1. Содржина поднесена од корисникот

Веб-страницата може да понуди интерактивни функции кои им овозможуваат на корисниците да поднесуваат содржина на страницата. Елена Лука не ги прегледува и не може да ги прегледува сите такви содржини и не е одговорен за таквата содржина.

Вие признавате дека со обезбедување на можност за прегледување и дистрибуирање на содржината генерирана од корисниците на страницата, Елена Лука само делува како пасивен канал за таква дистрибуција и не презема никаква обврска или одговорност поврзана со тоа. Со поднесување на која било содржина генерирана од корисник, вие застапувате и гарантирате дека: (а) вие сте единствениот креатор и/или автор на каква било таква содржина, вклучително и какви било права од интелектуална сопственост на неа, или пред да ја објавите, сте го добиле од сопственикот на авторските права правото да користи и овласти Елена Лука да користи; (б) со ова се откажувате од какви било морални права што можеби ги имате во таква содржина генерирана од корисниците; (в) и целата таква содржина е вистинита и точна. Во секој случај, Елена Лука го задржува правото да ги блокира или отстрани комуникациите или материјалите за кои смета дека се неприфатливи за Елена Лука по своја дискреција.

Со поднесување на која било содржина генерирана од корисник, со ова и давате на Елена Лука (1) постојано, неотповикливо, без авторски права, преносливо право и лиценца за користење, копирање, менување, бришење во целост, прилагодување, објавување, преведување, создавање изведени дела од, и/или продава и/или дистрибуира таква содржина и/или инкорпорира таква содржина во која било форма, медиум или технологија низ светот без надомест за вас; и (2) правата на публицитет за користење на вашето име и/или сличност. Ако сè уште немате 18 години, застапувате и гарантирате дека имате дозвола од вашите родители да давате такви грантови. Целата содржина што ја поднесувате може да се користи по дискреција на Елена Лука без никаква обврска за доверливост.

Вознемирувањето на кој било начин или форма на страницата, вклучително и преку е-пошта, разговор или со употреба на непристоен или навредлив јазик, е строго забрането. Забрането е имитирање на други лица, вклучително и вработена, домаќин или претставник на Елена Лука, како и други членови или посетители на страницата. Не смеете да прикачувате, дистрибуирате или на друг начин да објавувате преку страницата содржина која е лажна, погрешна, неточна, клеветничка, клеветничка, непристојна, заканувачки, навредлива на приватноста или правата на публицитет, навредлива, нелегална или на друг начин непристоен на начин во што може да претставува или поттикне кривично дело, да ги прекрши правата (вклучувајќи ги правата на интелектуална сопственост или правата на јавност или приватност) на која било страна, или што на друг начин може да доведе до одговорност или да прекрши кој било закон.

  1. Интеракција со други корисници

Само вие сте одговорни за вашата вклученост со други корисници. Ако имате спор со еден или повеќе корисници, неотповикливо и засекогаш ја ослободувате Елена Лука (и службениците, директорите, агентите, подружниците, заедничките вложувања и вработените на Елена Лука) од побарувања, барања и отштети (вистински и последователни) на секоја вид и природа, познати и непознати, кои произлегуваат од или на кој било начин поврзани со такви спорови.

  1. Известување; Електронски комуникации

Кога ја посетувате оваа страница, ни испраќате е-пошта или кога објавуваме известувања на нашата страница или услуги или комуницираме со вас преку е-пошта, вие комуницирате со нас по електронски пат. Овој дел ве информира за вашите права кога добивате електронски комуникации од нас. Со пристап и користење на страницата, вие се согласувате да добивате комуникации од нас по електронски пат. Се согласувате дека сите известувања, обелоденувања, договори и други комуникации што ви ги даваме по електронски пат го задоволуваат секое законско барање таквите комуникации да бидат во писмена форма. Вашата согласност да примате комуникации и да правите бизнис по електронски пат, а нашиот договор да го сториме тоа, се однесува на сите ваши интеракции и трансакции со нас.

Може да ја користиме и вашата адреса за е-пошта за да ви испратиме други пораки, како што се промени на функциите на нашата услуга, билтени и дополнителни е-пораки за нашите производи, услуги, натпревари и промоции за кои сметаме дека може да ве интересираат. Ако повеќе не сакате да ги добивате овие видови на промотивни комуникации од нас, може да се откажете.

Ве молиме информирајте не за какви било промени во вашата е-адреса за да можете да продолжите да ги добивате нашите комуникации без прекин.

  1. Приватност

Политиката за приватност на Елена Лука е дел од овие Услови за користење. Со ова се согласувате со таквата Политика за приватност. Сите лични податоци (на пример, вашето име, адреса, телефонски број или адреса на е-пошта) што ќе ги пренесете на страницата преку електронска пошта или на друг начин ќе бидат користени од Елена Лука во согласност со Политиката за приватност. Секоја друга комуникација или материјал што ќе го пренесете на страницата, како што се прашања, коментари, предлози или слично, ќе се третираат како недоверливи и несопственички. Ве охрабруваме да ја прочитате нашата Политика за приватност за повеќе детали.

  1. Практики; Типографски грешки; Бои

Потврдувате дека Елена Лука може да воспостави општи практики и ограничувања во врска со употребата на која било содржина, вклучувајќи го без ограничување максималниот број денови во кои ќе се задржат е-пораките, објавите на таблата за пораки или друга поставена содржина, максималниот број на е-пораки што може да бидат испратена од или примена од сметка за членство, максимална големина на која било е-порака што може да биде испратена или примена од сметка за членство. Се согласувате дека Елена Лука нема никаква одговорност или одговорност за бришењето или неуспехот да складира пораки и други комуникации или друга содржина што се одржува или пренесува. Потврдувате дека Елена Лука го задржува правото да се одјавува, брише или оневозможи членствата кои се неактивни подолг временски период. Понатаму потврдувате дека Елена Лука го задржува правото да ги менува овие општи практики и ограничувања од време на време.

Во случај некој производ погрешно да биде наведен по погрешна цена или со неточни спецификации, Елена Лука го задржува правото да одбие или откаже какви било нарачки направени за производи наведени погрешно, без разлика дали нарачката е потврдена и наплатена или не. Ако вашата нарачка е наплатена за купувањето и вашата нарачка е откажана, Елена Лука ќе издаде кредит на вашата сметка на кредитна картичка во износ од погрешната наплатена цена. Елена Лука во никој случај нема да биде обврзана да ви ја обезбеди робата по погрешна цена.

Боите прикажани на страницата може да бидат под влијание на поставките на вашиот компјутер или на вашиот монитор. Според тоа, Елена Лука не дава гаранции дека која било боја на производи или карактеристики ќе бидат вистинити или точни.

  1. Одрекување – Гаранција

ОВАА СТРАНИЦА, НЕГОВАТА СОДРЖИНА И МАТЕРИЈАЛИТЕ И ПРОИЗВОДИ НА ОВАА СТРАНИЦА СЕ ОБЕЗБЕДЕНИ „КАКО ШТО СЕ“. ВО ЦЕЛОСНИОТ СТЕМЕН КОЈ ДОЗВОЛЕН СОГЛАСНО СО ВАЖЕШНИОТ ЗАКОН, Елена Лука СО ОВА ГИ ОДГОВАРА СИТЕ ГАРАНЦИИ, ИЗРАЗНИ ИЛИ ИМПЛИЦИРАНИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, НО НЕ ОГРАНИЧЕНИ НА, ИММПЛИЦИРАНИ ГАРАНЦИИ ЗА БЕЗБЕЗБЕЗБЕЗНА ГАРАНЦИЈА.

Елена Лука не гарантира дека функциите содржани на страницата ќе бидат непрекинати или без грешки, дека дефектите ќе бидат поправени или дека оваа страница или серверот што ја прави достапна страницата се без вируси или други штетни компоненти. Елена Лука не дава никакви гаранции во врска со употребата на материјалите на оваа страница во однос на нивната исправност, точност, соодветност, корисност, навременост, доверливост или на друг начин.

  1. Обесштетување

Вие се согласувате да ја обесштетите и да ги задржите безопасните Елена Лука, нејзините службеници, директори, вработени, агенти и добавувачи од и против сите загуби, трошоци, штети и трошоци, вклучително и разумни адвокатски такси, кои произлегуваат од какво било прекршување на овие Услови за користење или која било активност поврзана со вашето членство (вклучувајќи несовесно или погрешно однесување) од вас или кое било друго лице кое пристапува на страницата користејќи ја вашата Интернет сметка. Вие сте одговорни за заштита и неоткривање на вашето корисничко име и лозинка на други лица.

  1. Ограничувања на одговорност

ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА САЈТОТ Е НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК. НИТУ ЕЛЕНА ЛУКА, НИТУ НИТУ НЕЈЗИНИ ПОДРУЖНИЦИ, ПОДРУЖНИЦИ, СЛУЖБЕНИЦИ ИЛИ ДИРЕКТОРИ, НИТУ НИКОЈ НЕЈЗИН АГЕНТ ИЛИ КОЈА ДРУГА СТРАНИ ВКЛУЧЕНА ВО СОЗДАВАЊЕ, ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ИСПОРАЧУВАЊЕ НА ИСПОРАЧКИ, ИНДИРЕКТЕН, КАЗНЕН, ИНЦИДЕНТАЛНИ, ПОСЕБНИ ИЛИ ДРУГИ ШТЕТИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ИЛИ НА КОЈ НАЧИН ПОВРЗАНИ СО УПОТРЕБАТА НА ОВАА СТРАНИЦА БИЛО БИЛО БИЗЛИРАНА НА ДОГОВОР ИЛИ ПОинаку.

  1. Линкови од трета страна

Во обид да обезбеди зголемена вредност за нашите посетители, Елена Лука може да се поврзе со страници управувани од трети страни. Сепак, дури и ако третата страна е поврзана со Елена Лука, Елена Лука нема контрола врз овие поврзани страници, од кои сите може да имаат посебни практики за приватност и собирање податоци, независно од Елена Лука. Овие поврзани страници се само за ваша погодност и затоа пристапувате до нив на ваш сопствен ризик. Без ограничување на горенаведеното, Елена Лука конкретно се оградува од секаква одговорност доколку таквите страници: ги прекршуваат правата на интелектуална сопственост на која било трета страна; се неточни, нецелосни или погрешни; не се продаваат или се погодни за одредена намена; не обезбедуваат соодветна безбедност; содржат вируси или други предмети од деструктивна природа; или се клеветнички или клеветнички.

Елена Лука не ја одобрува содржината или какви било производи или услуги достапни на таквите страници. Сепак, Елена Лука се обидува да го заштити интегритетот на својата веб-страница и врските поставени на неа и затоа бара каква било повратна информација не само за нејзината сопствена страница, туку и за сајтовите до кои се поврзува (вклучително и ако одредена врска не работи). Секоја повратна информација што ќе ја дадете нема да биде доверлива.

  1. Интелектуална сопственост

Освен ако не е поинаку наведено, дизајнот на страницата, страницата како целина и материјалите што се дел од страницата (колективно, „Содржина“) се авторски права, трговски марки или друга интелектуална сопственост во сопственост, контролирана или лиценцирана од Елена Лука или нејзините филијали. Содржините, вклучувајќи ги нејзините заштитни знаци и логото на ELENA LUKA, не смеете да ги користите за комерцијални цели без писмена согласност од Елена Лука.

Целиот софтвер што се користи на оваа страница е сопственост на Елена Лука или нејзините добавувачи на софтвер и е заштитен со закони за авторски права и не смее да се користи за каква било цел од вас. Се согласувате да не менувате или бришете известувања за сопственост од материјали отпечатени или преземени од страницата.

  1. Жалби за авторски права

Доколку мислите дека се повредени вашите авторски или други права, ве молиме наведете ги следните информации на eshop (на) elenaluka.mk:

(з) електронски или физички потпис на лицето овластено да дејствува во име на сопственикот на авторското право;

(ii) опис на делото заштитено со авторски права или друго дело за кое тврдите дека е прекршено;

(iii) опис каде се наоѓа материјалот за кој тврдите дека прекршува на е-продавницата на Елена Лука;

(iv) вашата адреса, телефонски број и адреса на е-пошта;

(v) писмена изјава од вас дека добронамерно верувате дека спорната употреба не е овластена од сопственикот на авторските права, неговиот застапник или законот;

(vi) изјава од вас дека информациите во известувањето се точни, и под казна за лажно сведочење, дека сте сопственик на авторските права или сте овластени да дејствувате во име на сопственикот на авторските права.

  1. Закон и надлежност

Овие Услови за користење и вашето користење на страницата се регулирани со законите на Република Македонија. Општиот суд во Скопје ќе има ексклузивна надлежност за сите спорови кои произлегуваат од, се однесуваат или се однесуваат на овие Услови за користење и/или на страницата.

  1. Доделување

Елена Лука може да ги додели своите права и должности според овие Услови за користење на која било страна во секое време без известување до вас.

 1. Прашања и повратни информации

Ги поздравуваме вашите прашања, коментари и грижи за оваа страница. Ве молиме испратете ни ги сите повратни информации во врска со оваа страница на eshop (на) elenaluka.com

Search