This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Lavander Collection

Капсулна колекција инспирирана да ја поттикне женственоста и романтичноста на секоја жена. 
Сеодлучивме за оваа боја како симбол на женската вистинска љубов. 

Како што Лавандата ги поттикнува нашите сетила така нашата колекција е создадена за женското срце, како љубов на прв поглед и нежноста што ја поседува секоја жена. 

Допирот со природата, нежноста, романтичноста и автентичноста се главните атрибути зошто баш Лавандата е наша инспирација. 

Дозволете ни да допреме и ние до Вашите сетила и без да ве допреме, тоа е она вистинското, зар не.

Search