elena luka your fashion society with export 04

Дами во црно

Дами во црно

Што значи за Вас црната боја кога е модата во прашање?  Црната боја има моќ да Ве направи центар на вниманието без премногу труд. Кога се работи за модата, црната боја никогаш нема да излезе од тренд. Според едно истражување моделите во црна боја биле носени подолго од останатите модели во други бои. Таа одговара на секој тон на кожата и на секој тип на тело, а и симболиката на бојата е огромна.  Личноста која носи црна боја другите ја перцепираат како мистериозна, моќна, престижна, па дури и супериорна…  Таа е бојата на заведувањето и опасноста и секогаш Ве остава да посакувате...

Someone purchased5 minutes ago from Gevgelija
Someone purchased6 minutes ago from Veles
Someone purchased4 minutes ago from Resen
Someone purchased6 minutes ago from Skopje
Someone purchased2 minutes ago from Valandovo
Someone purchased3 minutes ago from Berovo
Someone purchased1 minute ago from Tetovo
Someone purchased2 minutes ago from Gostivar
Someone purchased5 minutes ago from Kumanovo
Someone purchased1 minute ago from Gevgelija
Someone purchased9 minutes ago from Negotino
Someone purchased5 minutes ago from Skopje
Someone purchased9 minutes ago from Shtip
Someone purchased4 minutes ago from Veles
Someone purchased1 minute ago from Strumica
Someone purchased4 minutes ago from Kocani
Someone purchased1 minute ago from Resen
Someone purchased1 minute ago from Radovis
Someone purchased4 minutes ago from Kavadarci
Someone purchased1 minute ago from Struga

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, for other purposes as specified in the privacy policy. You can consent to the use of such technologies by using the “Accept”

elena luka your fashion society with export 04